Các quốc gia sản xuất thịt lợn nhiều nhất thế giới giai đoạn 2016 – 2020 và dự báo 2021

Các quốc gia sản xuất thịt lợn nhiều nhất thế giới giai đoạn 2016 – 2020 và dự báo 2021.

Việt Nam xếp thứ 5 trong các quốc gia sản xuất nhiều thịt lợn nhất thế giới.

Nguồn: Livestock and Poultry – World Markets and Trade, published by USDA on 09/10/2020.

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI