Cẩm nang chăn nuôi gia súc – gia cầm Tập II

TẢI VỀ CẨM NANG

Tập 2: Cẩm nang chăn nuôi gia cầm và thỏ
Hội chăn nuôi Việt Nam
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2001

Nội dung:

Phần I. Cẩm nang chăn nuôi gà công nghiệp và gà thả vườn
Những vấn đề chung
1. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa
2. Đặc điểm sinh lý sinh sản
3. Đặc điểm sinh lý thay lông
4. Chọn và nhân giống
5. Thức ăn và sinh dưỡng gia cầm
6. Ấp trứng theo phương pháp công nghiệp

Chăn nuôi gà công nghiệp
1. Một số giống gà công nghiệp
A. Một số giống gà chuyên dụng thịt
B. Một số giống gà chuyên dụng trứng
2. Chuồng trại, dụng cụ và chuẩn bị các điều kiện chăn nuôi gà công nghiệp
3. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà bố mẹ sinh sản hướng thịt
4. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà giống trứng
5. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà thịt (broiler)
6. Một số bệnh thường gặp ở gà công nghiệp
7. Tính giá thành sản phẩm chăn nuôi gà công nghiệp

Chăn nuôi gà thả vườn
1. Giới thiệu một số giống gà thả vườn Việt Nam
2. Thức ăn của gà thả vườn
3. Kỹ thuật chọn, bảo quản trứng và ấp trứng
4. Kỹ thuật nuôi gà con
5. Kỹ thuật nuôi gà dò, hậu bị
6. Kỹ thuật nuôi gà đẻ
7. Kỹ thuật nuôi gà thịt
8. Kỹ thuật mổ khảo sát và tính các thành phần
9. Chuồng trại, sân chơi
10. Một số bệnh gà nội thả vườn hay mắc
11. Hạch toán giá thành

Phần II. Cẩm nang nuôi gà Tây
1. Đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng và sinh sản
2. Đặc điểm dinh dưỡng và tác dụng thức ăn
3. Giới thiệu về giống
4. Kỹ thuật nuôi gà tây con
5. Kỹ thuật nuôi gà tây hậu bị
6. Kỹ thuật nuôi gà tây đẻ
7. Kỹ thuật nuôi gà tây lấy thịt
8. Một số bệnh gà tây thường hay mắc
9. Hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà tây

Phân III. Cẩm nang chăn nuôi vịt
1. Giống vịt
2. Tiêu hóa, hấp thu và trao đổi chất dinh dưỡng ở vịt và nhu cầu dinh dưỡng
3. Kỹ thuật chăn nuôi vịt sinh sản
4. Kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt
5. Kỹ thuật chế biến sản phẩm vịt
6. Một số bệnh thường gặp ở vịt và biện pháp phòng trừ
7. Hạch toán kinh tế trong chăn nuôi vịt
8. Phụ lục

Phần IV. Cẩm nang chăn nuôi ngan
1. Đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng, sinh sản
2. Khả năng sử dụng thức ăn – một số thức ăn thường dùng và tiêu chuẩn ăn của ngan
3. Giới thiệu giống ngan
4. Kỹ thuật nuôi ngan trống
5. Kỹ thuật nuôi ngan đẻ (từ 169 – 602 ngày tuổi)
6. Kỹ thuật nuôi ngan con 1 – 84 ngày tuổi
7. Kỹ thuật nuôi ngan hậu bị (86 – 165 ngày tuổi)
8. Kỹ thuật nuôi ngan thịt
9. Thời điểm giết thịt, thành phần và phẩm chất thịt
10. Chế biến sản phẩm của ngan
11. Một số bệnh thường gặp trong chăn nuôi ngan

Phần V. Cẩm nang chăn nuôi ngỗng
1. Giới thiệu một số nét về đời sống đặc điểm sản xuất của con ngỗng
2. Một số giống ngỗng
3. Thành phần dinh dưỡng của một số loại thức ăn sử dụng trong nuôi ngỗng
4. Kỹ thuật nuôi (gột) ngỗng con trong khu vực gia đình (từ 1 – 28 ngày tuổi)
5. Kỹ thuật nuôi ngỗng dò thịt và vỗ béo ngỗng trong khu vực gia đình
6. Kỹ thuật chăn nuôi ngỗng hậu bị, sinh sản bằng phương pháp chăn thả
7. Kỹ thuật chọn, bảo quản và ấp trứng ngỗng
8. Một số bệnh ngỗng thường mắc và cách phòng trị
9. Hạch toán chăn nuôi ngỗng thịt bà ngỗng sinh sản

Phần VI. Cẩm nang chăn nuôi thỏ
1. Một số điều cần biết về thỏ
2. Giống thỏ và kỹ thuật công tác giống
3. Một số loại thức ăn cho thỏ và cách chế biến
4. Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc thỏ
5. Kỹ thuật làm chuồng trại nuôi thỏ
6. Những bệnh cần chú ý khi nuôi thỏ
7. Phương hướng tổ chức sản xuất và hiệu quả kinh tế của việc phát triển chăn nuôi thỏ ở nông hộ

Cẩm nang chăn nuôi gia súc – gia cầm Tập I

Cẩm nang chăn nuôi gia súc – gia cầm Tập III

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CHĂN NUÔI MIỄN PHÍ

Share This Post

Post Comment