Thức ăn chăn nuôi

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI

CP Anco – Conco Cargill Deheus
NewHope GreenFeed ANT Dabaco
AF Emivest ViNa Hồng Hà
Lái Thiêu Tiến Đại Phát Tân Việt Việt Phương
AnovaFeed Mavin-AustFeed USFEED Lạc Hồng
Japfa RTD – APPE KhuHope Twins
Asia Feed Mills Sunjin – Farmco CJ AgriFeed
Presense Uni – President Con Heo Vàng Lạc Hồng
Nam Việt Minh Hiếu EH Tongwei
Phú Lợi Thành Lợi Tám Lợi Phú Gia
Thiên Tôn AnYou Ngôi Sao Hy Vọng Phú Thái
Việt Tín Hoàng Gia Việt Hà Việt Thiên Hợp
Gluck Hòa Phát Tân Phương Đông Tân Phát
Trường Sinh Trường Thọ Well Hope Trường Hằng
An Phú Đại Lộc Mellow NewFeed
Phú Thành Đại An Tín – Toàn Lộc Pilmico Belsa Philipins
Nam Thành Thái Dương  Vinuco ThaiWay
Q&T  Thành Long  WooSung NikeFeed
NewRiver Voi Vàng  Vinh Phúc Thiên Lý
Thuận Phát Tanuco – Kangaroo