Đàm đạo chăn nuôi gà đẻ siêu trứng; 15/03 trứng 1.300vnđ/quả

Đàm đạo chăn nuôi gà đẻ siêu trứng; 15/03 trứng 1.300vnđ/quả
Giá trứng: 900 ~LỖ -3.909.333 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.000 ~LỖ -3.009.333 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.100 ~LỖ -2.109.333 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.200 ~LỖ-1.209.333 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.300 ~LỖ-309.333 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.400 ~ LỜI 590.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.500 ~ LỜI 1.490.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.600 ~ LỜI 2.390.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.700 ~ LỜI 3.290.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.800 ~ LỜI 4.190.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 1.900 ~ LỜI 5.090.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 2.000 ~ LỜI 5.990.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 2.100 ~ LỜI 6.890.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 2.200 ~ LỜI 7.790.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 2.300 ~ LỜI 8.690.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 2.400 ~ LỜI 9.590.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 2.500 ~ LỜI 10.490.667 vnđ/ngày
Giá trứng: 2.600 ~ LỜI 11.390.667 vnđ/ngày

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI