Giá heo hơi ngày 5/9/2021: Biến động từ 1.000 – 6.000 VNĐ/kg

Giá heo hơi ngày 5/9/2021: Biến động từ 1.000 – 6.000 VNĐ/kg

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI