Giáo trình Chọn giống và nhân giống vật nuôi – Nguyễn Hải Quân

Biên soạn: PGS.TS. NGUYỄN HẢI QUÂN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI – 2007
Tài liệu dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp

[junkie-button url=”http://url.channuoi.com.vn/i” style=”red” size=”large” type=”round” target=”_blank”] TẢI VỀ TẠI ĐÂY [/junkie-button]

Nội dung:

Chương I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VẬT NUÔI – NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG
I. Nguồn gốc vật nuôi
II. Khái niệm về sự thuần hóa, thuần dưỡng vật nuôi
III. Sự thích nghi vật nuôi
IV. Yếu tố ảnh hưởng đến sự thích nghi
V. Những khái niệm về giống và dòng vật nuôi
VI. Phân loại giống vật nuôi

Chương II. SINH TRƯỞNG, SINH SẢN VÀ SỨC SẢN XUẤT CỦA VẬT NUÔI
I. Khái niệm sinh trưởng và phát dục
II. Phương pháp đánh giá tốc độ sinh trưởng phát dục
V. Sự sinh sản của vật nuôi
VI. Sức sản xuất của vật nuôi

Chương III. CÁC THAM SỐ THỐNG KÊ VÀ THAM SỐ DI TRUYỀN ỨNG DỤNG TRONG CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI
I. Các tham số thống kê
II. Một số mô hình thống kê
III. Các tham số di truyền
IV. Hệ số tương quan di truyền
V. Hệ số lặp lại
VI. Một số ứng dụng trong chọn giống vật nuôi
VII. Khoảng cách thế hệ

Chương 4. CHỌN LỌC VÀ GHÉP ĐÔI GIAO PHỐI
I. Hệ phổ và quan hệ họ hàng
II. Quan hệ di truyền cộng gộp
III. Hệ số cận huyêt
IV. Cách tính quan hệ di truyền cộng gộp và hệ số cận huyết
V. Các phương pháp chọn lọc và ghép đôi giao phối
VI. Loại bỏ con giống vật nuôi
VII. Ghép đôi giao phối
VIII. Ước tính giá trị giống

Chương 5. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG VÀ NHÂN GIỐNG THEO DÒNG VẬT NUÔI
I. Nhân giống thuần chủng
II. Nhân giống theo dòng

Chương 6. LAI TẠO GIỐNG
I. Khái niệm lai giống
II. Cơ sở khoa học của lai giống
III. Cách tính giá trị kiểu hình ưu thế lai cả các tính trạng số lượng ở các thế hệ con lai
IV. Các phương pháp nhân giống
V. Lai gây tạo giống mới
VI. Lai xa

Chương 7. HỆ THỐNG NHÂN GIỐNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CON GIỐNG
I. Hệ thống nhân giống
II. Hệ thống nhân giống hình tháp
III. Tổ chức quản lý con giống ở cơ sở
IV. Những công việc cụ thể đối với một chuyên gia kỹ thuật về công tác giống
V. Các phương pháp đánh số ở vật nuôi

Phần thực hành

Bài 1: Giám định ngoại hình bằng đo kích thước các chiều và khối lượng cơ thể vật nuôi
Bài 2: Phương pháp mổ khảo sát kiểm tra phẩm chất thịt vật nuôi
Bài 3: Bài tập
Phụ lục 1: Tiêu chuẩn nhà nước – Lợn giống
Phụ lục 2: Một số hình ảnh về gia súc,gia cầm hiện có ở Việt Nam

[junkie-button url=”http://url.channuoi.com.vn/i” style=”red” size=”large” type=”round” target=”_blank”] TẢI VỀ TẠI ĐÂY [/junkie-button]

Tải miễn phí tại: https://freedownload.vn/giao-trinh-chon-giong-va-nhan-giong-vat-nuoi-nguyen-hai-quan.html

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI