Giáo trình: Công nghệ chăn nuôi – TS. Đào Duy Cầu

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH

Biên soạn: TS. Đào Duy Cầu (chủ biên)
Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, Hà Nội – 2004

Nội dung:

Chương 1. Nhân giống gia súc
1. Khái niệm và vai trò của giống
2. Giới thiệu một số giống gia súc gia cầm đang nuôi ở nước ta
3. Nhân giống gia súc

Chương 2. Thức ăn gia súc
1. Khái niệm về thức ăn
2. Tác dụng của các chất dinh dưỡng
3. Chăn nuôi theo khẩu phần
4. Thức ăn hỗn hợp

Chương 3. Bệnh truyền nhiễm ở gia súc
1. Khái quát về bệnh truyền nhiễm ở gia súc
2. Nguyên nhân bệnh truyền nhiễm
3. Phòng chống dịch bệnh gia súc
4. Một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở nước ta

Chương 4. Công nghệ chăn nuôi gia súc
1. Chăn nuôi gia súc lấy thịt
2. Chăn nuôi gia súc sinh sản
3. Chăn nuôi gia súc lấy sữa

Chương 5. Chăn nuôi gia cầm
1. Nuôi gà theo phương pháp chăn thả
2. Nuôi gà theo phương pháp công nghiệp

Chương 6. Công nghệ nuôi cá nước ngọt
1. Những điều cần biết về môi trường sống của cá
2. Cải tạo vùng nước, tăng cường độ màu mỡ cho ao hồ
3. Đặc điểm sinh học các loài cá nuôi
4. Nuôi cá thịt

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CHĂN NUÔI MIỄN PHÍ

Share This Post

Post Comment