Giáo trình: Giải phẫu sinh lý vật nuôi

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp của nước ta trong thời gian tới. Những người tham gia vào hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm cần được đào tạo để họ có những kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề cần thiết. 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2011
Tham gia biên soạn: Nguyễn Đức Dương (chủ biên), Nguyễn Công Lý, Nguyễn Xuân Hùng

Đây là chương trình chủ yếu dùng cho đào tạo sơ cấp nghề, đối tượng học là những người có nhu cầu đào tạo nhưng không có điều kiện đến các cơ sở đào tạo chính quy để học tập ở cấp học cao, thời gian tập trung dài hạn. Vì vậy việc đào tạo diễn ra với thời gian ngắn, tại cộng đồng, hình thức gọn nhẹ phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của học viên. Tài liệu này được viết theo từng mô đun, môn học của chương trình đào tạo sơ cấp nghề, nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi và được dùng làm giáo  trình cho các học viên trong khóa học sơ cấp nghề, các nhà quản lý và người sử dụng lao động tham khảo, hoàn chỉnh để trở thành giáo trình chính thức trong hệ thống dạy nghề.

Nội dung: Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi

Chương 1. Hệ vận động
1. Bộ xương
2. Hệ cơ

Chương 2. Hệ tiêu hóa
1. Giải phẫu hệ tiêu hóa
2. Hoạt động sinh lý hệ tiêu hóa

Chương 3. Hệ tuần hoàn
1. Giải phẫu hệ tuần hoàn
2. Hoạt động sinh lý hệ tuần hoàn

Chương 4. Hô hấp
1. Giải phẫu hệ hô hấp
2. Hoạt động sinh lý hệ hô hấp

Chương 5. Hệ tiết niệu – sinh dục
1. Giải phẫu hệ tiết niệu – sinh dục
2. Hoạt động sinh lý hệ tiết niệu – sinh dục

Chương 6. Hệ thần kinh
1. Giải phẫu hệ thần kinh
2. Hoạt động sinh lý hệ thần kinh

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Share This Post

Post Comment