Giáo trình mô đun: Giải phẫu – Sinh lý vật nuôi

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi
Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Hà Nội – 2011
Tham gia biên soạn: Nguyễn Đức Dương (chủ biên), Nguyễn Công Lý, Nguyễn Xuân Hùng

Nội dung:

Chương 1. Hệ vận động

1. Bộ xương
2. Hệ cơ

Chương 2. Hệ tiêu hóa

1. Giải phẫu hệ tiêu hóa
2. Hoạt động sinh lý hệ tiêu hóa

Chương 3. Hệ tuần hoàn

1. Giải phẫu hệ tuần hoàn
2. Hoạt động sinh lý hệ tuần hoàn

Chương 4. Hô hấp

1. Giải phẫu hệ hô hấp
2. Hoạt động sinh lý hệ hô hấp

Chương 5. Hệ tiết niệu – sinh dục

1. Giải phẫu hệ tiết niệu – sinh dục
2. Hoạt động sinh lý hệ tiết niệu – sinh dục

Chương 6. Hệ thần kinh

1. Giải phẫu hệ thần kinh
2. Hoạt động sinh lý hệ thần kinh

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CHĂN NUÔI MIỄN PHÍ

Share This Post

Post Comment