Giống gia cầm

Danh sách nhà cung cấp con giống gia cầm:

Nhà cung cấp giống gia cầm toàn quốc:

  • Giống gà Dabaco
  • Giống gà Japfa
  • Giống gà CP
  • Giống gà Lương Mỹ
  • Giống gà Hòa Phát
  • Giống gà Minh Dư

Nhà cung cấp giống gia cầm miền Bắc

  • Đang cập nhập….

Nhà cung cấp giống gia cầm miền Trung

  • Đang cập nhập….

Nhà cung cấp giống gia cầm miền Nam

  • Giống gà Phùng Dầu Sơn

Gửi thông tin cho chúng tôi: [email protected]

[contact-form-7 id=”849″ title=”Giống gia cầm”]

Kết nối với chúng tôi