>

Bạn đang chuyển hướng đến liên kết ngoài trang channuoi.com.vn:

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fchannuoi.com.vn%2Ftu-huyet-trung-ga-fowl-cholera.html&title=Tụ huyết trùng gà – Fowl cholera&summary=I. Nguyên nhân bệnh tụ huyết trùng gà Bệnh tụ huyết trùng – Fowl cholera là bệnh nhiễm trùng cấp tính và gây nhiễm trùng huyết trên gia cầm. Gây ra bởi vi khuẩn Pasteurella multocida Vi khuẩn Pasteurella multocida có sức đề kháng yếu, dễ bị tiêu diệt bởi chất sát trùng, ánh sáng…&source=Chăn nuôi VN

(Tự động chuyển sau giây)