Hạch toán kinh tế: 1000 gà Mía bán giá 88 có lời đến 50 triệu?

Hạch toán kinh tế: 1000 gà Mía bán giá 88 có lời đến 50 triệu? Kênh Youtube Chăn nuôi TV

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI