Hạch toán kinh tế chăn nuôi 10.000 gà trắng (gà công nghiệp)

Hạch toán kinh tế chăn nuôi 10.000 gà trắng (gà công nghiệp)

TỔNG CHI PHÍ: 597.500.000

  • Con giống: 80.000.000
  • Thuốc Thú Y: 30.000.000
  • Thức ăn chăn nuôi: 457.500.000
  • Chi phí khác: 30.000.000

Tổng thu: 

  • GIÁ BÁN: 27.000 đ/kg
  • Trọng lượng gà: 3.050 kg
  • TIỀN BÁN GÀ: 3.050 x 27.000 = 892.350.000

Lợi nhuận:

  • Tổng thu – Tổng chi: 892.350.000 – 597.500.000 = 294.850.000

Như vậy với chăn nuôi 10.000 gà trắng cho lợi nhuận 294 triệu đồng.

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI