Kiến thức chăn nuôi vịt

Bệnh trên vịt

  • Bệnh viêm gan vịt
  • Dịch tả vịt
  • Bệnh Derzsy’s trên vịt, ngan, ngỗng
  • Hội chứng giảm đẻ trên vịt (BYD)
  • Bệnh thương hàn vịt (Salmonellosis)
  • Bệnh E.coli trên vịt
  • Bệnh tụ huyết trùng vịt
  • Bệnh bại huyết trên vịt do Riemerella anatipestifer
  • Bệnh nấm phổi trên vịt
  • Lịch vắc xin phòng bệnh cho vịt, ngan

Các giống vịt

Kỹ thuật chăn nuôi vịt

Kinh nghiệm chăn nuôi vịt

Kiến thức chăn nuôi