Lịch Vắc-xin cho gà đẻ thương phẩm & gà giống bố mẹ

LỊCH VẮC-XIN CHO GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM & GÀ GIỐNG BỐ MẸ

Tuổi gà

(ngày tuổi)

Loạivắc-xin/

Kháng sinh

Phòng bệnh Cách sử dụng
01 Marek’s Marek Tiêm dưới da 0,2 ml/ con
02-04 Flumequine, Enrofloxacin E.coli, thương hàn Cho uống 3 ngày liên tục.
05-07 ND-IB

IB491

Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm Nhỏ mắt
10-12 Gum A Gumboro Nhỏ mồm hoặc cho uống
15 Chủng đậu+cắt mỏ Đậu Chủng màng cánh
12-14 Enrofloxacin, Amoxicillin E.coli, thương hàn Cho uống 3 ngày liên tục
19 ND-IB Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm Nhỏ mắt hoặc cho uống
22-24 Toltrazuril hoặc Sulfadimethocine Phòng cầu trùng Cho uống 3 ngày
32-34 Doxy, Tilmicosin Phòng hen khẹc Cho uống 3 ngày liên tục
35 NEWnhũ dầu Newcastle Tiêm dưới da cổ hoặc ức.
40 Levamisol, Albendazol Tẩy giun Cho uống
42 Vaccine Cúm gia cầm Cúm gia cầm Tiêm dưới da cổ
45-47 Sulfadimethocine, Diclazuril Cầu trùng ruột non Cho uống
50-52 Doxy, Flophenicol Phòng hen khẹc, Ecoli Cho uống
70 ND-IB Dịch tả, viêm phế quản truyền nhiễm (IB) Cho uống
Levamisol, Albendazol Tẩy giun Cho uống
100 ND-IB Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm Cho uống
110 Vaccine cúm gia cầm Cúm gia cầm lần 2 Tiêm da cổ
120 Inactive ND-IB-IBD-EDG’76 Newcaslte, viêm phế quản truyền nhiễm, Gumboro, Hội chứng giảm đẻ Tiêm da cổ
Lưu ý: Định kỳ 6 tháng tiêm nhắc lại  vaccine nhũ dầu

Hoặc 3 tháng cho uống nhắc lại vaccine ND-IB

Sử dụng vaccine 4 bệnh với gà đẻ trứng giống, 3 bệnh với gà đẻ trứng thương phẩm.

Team Channuoi.vn

Kết nối với chúng tôi!
Fanpage Chăn nuôi VN: https://www.facebook.com/channuoisvn
Hội chăn nuôi vịt đẻ: https://www.facebook.com/groups/channuoivitde
Youtube Chăn nuôi VN: https://www.youtube.com/@channuoivn

3 thoughts on “Lịch Vắc-xin cho gà đẻ thương phẩm & gà giống bố mẹ