Photo

Photo: Viêm phổi kẽ + viêm phế quản phế quản

Viêm phổi kẽ + viêm phế quản phế quản trong các trường hợp viêm phổi phức hợp như PRRS, nguyên nhân có thể do Mycoplasma  hyopneumoniae hoặc các bệnh kế phát khác

Post Comment