Sổ tay: Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo vật nuôi – Đào Đức Thà

TẢI VỀ TÀI LIỆU

Tác giả: Đào Đức Thà
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội – Hà Nội, năm 2006

Nội dung:

Sơ lược lịch sử phát triển kỹ thuật thụ tinh nhân tạo

Phần 1. Thụ tinh nhân tạo gia súc
Chương 1. Thụ tinh nhân tạo bò
1. Sản xuất tinh dịch bò đông lạnh
2. Dẫn tinh cho bò cái
– Các khâu chuẩn bị trước khi dẫn tinh
– Kỹ thuật dẫn tinh
– Phát hiện động dục ở bò
– Sơ lược cơ chế nội tiết hướng sinh dục. Những vấn đề cần lưu ý trong dẫn tinh bò
– Kết quả sử dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản cho bò
– Những vấn đề cần lưu ý trong dẫn tinh bò cái
– Phương trình sinh sản
Sơ lược về Thụ tinh nhân tạo trâu

Chương 2. Thụ tinh nhân tạo lợn
1. Huấn luyện lợn đực nhảy giá và lấy tinh
2. Đánh giá tinh dịch lợn
3. Pha loãng và bảo tồn tinh dịch lớn
4. Phát hiện động dục
5. Dẫn tinh cho lợn cái
6. Sử dụng các chất bổ xung cho tinh dịch lợn
Quy trình kỹ thuật truyền tinh nhân tạo lợn

Chương 3. Thụ tinh nhân tạo dê
1. Một số đặc điểm sinh sản của dê
2. Các bước tiến hành
3. Đông lạnh tinh dịch dê

Phần 2. Thụ tinh nhân tạo gia cầm
Chương 1. Thụ tinh nhân tạo ngỗng
1. Phương pháp lấy tinh dịch ngỗng
2. Những quy trình khi tiến hành thụ tinh nhân tạo ngỗng

Chương 2. Thụ tinh nhân tạo gà
1. Lấy tinh gà trống
2. Pha loãng, bảo tồn tinh dịch gà
3. Dẫn tinh cho gà mái

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CHĂN NUÔI MIỄN PHÍ

Share This Post

Post Comment