Tags: 3ntv

Nguồn: Youtube VTC16 | Câu hỏi: Chị Nhài: Bò có hiện tượng chảy nước mắt, uống nước nhiều, bỏ ăn. Có phải bò bị tụ huyết trùng không? Cách chữa thế nào? Bò có dử mắt, mệt mỏi, bỏ ăn. Mũi khô, có hiện tượng sốt. Nguyên nhân: Tụ huyết trùng Điều trị: Kháng sinh:…