Tags: An Giang

An Giang chủ động phòng chống dịch bệnh vật nuôi

Sở NN-PTNT An Giang vừa có văn bản đề nghị các địa phương triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, cụ thể…