Tags: bệnh đường hô hấp trên gà

Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm – ILT

I. Nguyên nhân bệnh: Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm – Infections laryngotracheitis – ILT là bệnh do virus thuộc nhóm Herpes gây ra. Virus này chỉ có 1 Serotype nhưng độc lực của virus lại khác nhau giữa các chủng phân lập được. Virus phát triển nhanh trong phôi gà, nhưng cũng bị tiêu…

Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm – IB

I. Nguyên nhân bệnh viêm phế quản truyền nhiễm: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm – Infectious Bronchitis – IB là bệnh do Corona virus (ARN virus) gây ra. Bệnh IB gây thiệt hại kinh tế rất lớn, bệnh xảy ra quanh năm và trên mọi lứa tuổi ở gà, với tỷ lệ mắc bệnh 50…