Tags: bệnh lở mồm long móng

Bệnh lở mồm long móng ở lợn

Lở mồm long móng (LMLM) – Foot & Mouth disease – FMD là một bệnh truyền nhiễm trên lợn, bệnh thiệt hại nặng nề về kinh tế. Khi có dịch LMLM dẫn đến giảm năng suất và các hạn chế về kiểm soát mua bán, vận chuyển giữa có dịch bệnh đang lưu hành. Các…