Tags: đà điểu Châu Phi

Nhiều hứa hẹn từ mô hình nuôi đà điểu châu Phi ở xứ Thanh

Năm 2016, người dân thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bất ngờ bởi vợ chồng bà Phùng Thị Ngọ chuyển từ mô hình nuôi gà sang đà điểu. Thế nhưng, vợ chồng bà đã cho thấy, đây là một lựa chọn có tiềm năng. Trước đó, vợ chồng bà Ngọ từng nhiều năm…