Tags: giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Lưu Chí Thắng Nhà Xuất Bản Giáo Dục Nội dung: Giới thiệu nội dung chương trình môn học 1. Vị trí của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế quốc dân 2. Vị trí, yêu cầu, nội dung môn học  Chương 1. Một số khái niệm cơ bản trong chọn lọc và…

Biên soạn: TS. Nguyễn Hồng Sơn Nhà Xuất Bản Đại Học Huế, Huế – 2005 Nội dung: Phần 1. Vi khuẩn học thú y Chương 1. Trực khuẩn Gram âm yếm khí tùy tiện A. Họ Trực khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae Enterobactericeae và bệnh truyền nhiễm 1. Escherichia coli 2. Escherichia coli và trúng độc…

Biên soạn: GS. Lê Vũ Khôi Nhà Xuất Bản Giáo Dục Tái bản lần thứ nhất – 2006 Nội dung: Mở đầu 1. Đối tượng và nhiệm vụ của Động vật học 2. Vị trí của ngành Dây sống (Chordata) trong giới động vật 3. Động và Miệng thứ sinh Chương 1. Ngành nửa dây…

Biên soạn: ThS. Nguyên Đức Hùng (chủ biên), ThS. Nguyễn Mạnh Hà, TS. Trần Huê Viên, TS. Phan Văn Kiểm Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2003 Nội dung: VAI TRÒ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÔN HỌC TRUYỀN GIỐNG NHÂN TẠO VẬT NUÔI 1.…

Tác giả: Đặng Vũ Bình Nội dung: Chương 1. Khái niệm về giống và công tác giống vật nuôi 1. Khái niệm về giống và phân loại giống vật nuôi 2. Giới thiệu một số giống vật nuôi phổ biến ở nước ta 3. Khái niệm về ý nghĩa của công tác giống trong chăn…

Biên soạn: PGS.TS. NGUYỄN HẢI QUÂN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI – 2007 Tài liệu dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Nội dung: Chương I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VẬT NUÔI – NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG I. Nguồn gốc vật nuôi II. Khái niệm…