Tags: giống vật nuôi

Tác giả: PGS.TS. Lưu Chí Thắng Nhà Xuất Bản Giáo Dục Nội dung: Giới thiệu nội dung chương trình môn học 1. Vị trí của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế quốc dân 2. Vị trí, yêu cầu, nội dung môn học  Chương 1. Một số khái niệm cơ bản trong chọn lọc và…

Biên soạn: MSc. Phạm Quang Hùng (Chủ biên), GS.TS. Đặng Vũ Bình, ThS. Nguyễn Văn Thắng, ThS. Đoàn Liên, ThS. Nguyễn Thị Tú Trường Đại học Nông Nghiệp I – Hà Nội, năm 2006 Nội dung: Bài mở đầu: 1. Tầm quan trọng của ngành chăn nuôi 2. Tình hình chăn nuôi trong nước và trên…

Tác giả: Đặng Vũ Bình Nội dung: Chương 1. Khái niệm về giống và công tác giống vật nuôi 1. Khái niệm về giống và phân loại giống vật nuôi 2. Giới thiệu một số giống vật nuôi phổ biến ở nước ta 3. Khái niệm về ý nghĩa của công tác giống trong chăn…

Biên soạn: PGS.TS. NGUYỄN HẢI QUÂN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI – 2007 Tài liệu dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Nội dung: Chương I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VẬT NUÔI – NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG I. Nguồn gốc vật nuôi II. Khái niệm…

Biên soạn: Lê Thị Lan Phương Bộ môn Di truyền-Giống – Khoa Chăn nuôi-Thú y – Trường Đại học Nông Lâm Huế, Huế – 2006 Nội dung: Chương 1. Lịch sử hình thành chọn giống và nhân giống – Công tác giống vật nuôi ở nước ta Chương 2. Nguồn gốc, thuần hóa và thích…