Tags: Hoàng Gia Việt

Công Ty CP- SX- DV -TM HOÀNG GIA VIỆT là công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyên sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Do nhu cầu phát triển thị trường và mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty cần tuyển nhân sự…