Tags: Kiến thức chăn nuôi

LỊCH VẮC-XIN CHO GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM & GÀ GIỐNG BỐ MẸ Tuổi gà (ngày tuổi) Loạivắc-xin/ Kháng sinh Phòng bệnh Cách sử dụng 01 Marek’s Marek Tiêm dưới da 0,2 ml/ con 02-04 Flumequine, Enrofloxacin E.coli, thương hàn Cho uống 3 ngày liên tục. 05-07 ND-IB IB491 Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm…

Đặc tính sinh học của ong mật

Ngày nay nuôi ong lấy mật dần trở nên phổ biến, việc hiểu được đặc tính sinh học của ong mật giúp người nuôi quản lý và chăm sóc đàn ong đạt hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi VN xin chia sẻ với bạn đọc “Đặc tính sinh học của ong mật” Đời sống…

Kỹ thuật tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh và sản phẩm của động vật mắc bệnh Cập nhật: 23/01/2019 15:06 Việc tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh và sản phẩm của động vật mắc bệnh cần thực hiện theo quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày…