Tags: tài liệu miễn phí

Tác giả: GS.TSKH. Lê Hồng Mận, PGS.TS Bùi Đức Lũng Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2003 Nội dung: I. Giống gà công nghiệp 1. Tại sao gọi là gà công nghiệp? Đặc điểm khác với gà thả vườn như thế nào? 2. Mô hình hệ thống giống gà như thế nào? 3.…

Tác giả: Đào Đức Thà Bộ Nông Nghiệp và PTNT Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội – Hà Nội, năm 2006 Nội dung: Sơ lược lịch sử phát triển kỹ thuật thụ tinh nhân tạo Phần 1. Thụ tinh nhân tạo gia súc Chương 1. Thụ tinh nhân tạo bò 1. Sản xuất tinh…

Tác giả: PGS.TS. Lưu Chí Thắng Nhà Xuất Bản Giáo Dục Nội dung: Giới thiệu nội dung chương trình môn học 1. Vị trí của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế quốc dân 2. Vị trí, yêu cầu, nội dung môn học  Chương 1. Một số khái niệm cơ bản trong chọn lọc và…

Biên soạn: TS. Đào Duy Cầu (chủ biên) Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, Hà Nội – 2004 Nội dung: Chương 1. Nhân giống gia súc 1. Khái niệm và vai trò của giống 2.…

Biên soạn: MSc. Phạm Quang Hùng (Chủ biên), GS.TS. Đặng Vũ Bình, ThS. Nguyễn Văn Thắng, ThS. Đoàn Liên, ThS. Nguyễn Thị Tú Trường Đại học Nông Nghiệp I – Hà Nội, năm 2006 Nội dung: Bài mở đầu: 1. Tầm quan trọng của ngành chăn nuôi 2. Tình hình chăn nuôi trong nước và trên…

Biên soạn: KSCN. Trần Thị Thuận (Chủ biên) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nhà xuất bản Hà Nội – 2005 Nội dung: Chương 1. Đại cương giải phẫu – sinh lý cơ thể gia súc 1. Hệ thống các cơ quan, bộ máy trong cơ thể gia súc 2. Cơ quan tiêu…

Tập 1: Những vấn đề chung và cẩm nang chăn nuôi lợn Hội chăn nuôi Việt Nam Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2004 Nội dung: Phần I. Những vấn đề chung Chương 1. Sự hình thành và phát triển ngành chăn nuôi cùng với những thành tựu khoa học và công nghệ…

Tập 3: Cẩm nang chăn nuôi gia súc ăn cỏ Hội chăn nuôi Việt Nam, Tái bản lần I Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2004 Nội dung: Phần I. Cẩm nang chăn nuôi bò sữa bò thịt Chương 1. Một số đặc điểm chung của bò sữa bò thịt 1. Đặc điểm…

Biên soạn: CHU THỊ THƠM – PHAN THỊ LÀI – NGUYỄN VĂN TÓ TỦ SÁCH KHUYẾN NÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG, HÀ NỘI – 2006 Nội dung: Phần 1. Thiến gia súc, gia cầm Lợi ích của việc thiến gia súc, gia cầm Các yêu cầu để tiến hành…

Biên soạn: TS. Nguyễn Hồng Sơn Nhà Xuất Bản Đại Học Huế, Huế – 2005 Nội dung: Phần 1. Vi khuẩn học thú y Chương 1. Trực khuẩn Gram âm yếm khí tùy tiện A. Họ Trực khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae Enterobactericeae và bệnh truyền nhiễm 1. Escherichia coli 2. Escherichia coli và trúng độc…