Tags: viêm ruột xuất huyết

Viêm ruột xuất huyết ở gà Tây

Xem thêm: Phòng và trị bệnh trên gà I. Nguyên nhân bệnh: Viêm ruột xuất huyết ở gà Tây – Hemorrhagic Enteritis of Turkey Bệnh do vi rút gây ra, chủ yếu ở gà Tây non. Tác nhân gây bệnh của HE là một adenovirus thuộc nhóm (loại) II (HEV) Bệnh chủ yếu xảy ra ở gà…