Tags: Việt Mỹ tuyển dụng

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Quốc tế Việt Mỹ tuyển dụng trưởng vùng, nhân viên kinh doanh Do nhu cầu phát triển thị trường, công ty cần tuyển nhân sự các tỉnh.: – Ninh Bình: Trưởng Vùng 1 người, nhân viên 3 người. – Thanh Hóa: nhân viên 5 người. – Nghệ…