Thanh Hóa: Liên kết nuôi gà

Năm 2018, Trạm Khuyến nông huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã thực hiện mô hình “Liên kết hộ trong chăn nuôi gà thịt đạt hiệu quả kinh tế cao” tại xã Hóa Quỳ, quy mô 2.000 con gà ri lai.


6 hộ tham gia được cấp 100% con giống gà ri lai 01 ngày tuổi, 50% vật tư (thức ăn, thuốc thú y, hóa chất sát trùng và vắc-xin cho gà), và được tham gia các lớp tập huấn, hội thảo nhân rộng, tổng kết mô hình.

Đến nay, sau 3 tháng nuôi cho thấy tỷ lệ gà nuôi sống đạt 95%; trong đó hộ nuôi đạt tỷ lệ sống cao nhất là 96,3%, hộ nuôi thấp nhất là 93,9%. Trọng lượng trung bình toàn đàn đạt 2,2kg/con. Trong quá trình nuôi không có dịch bệnh xảy ra.

Các hộ đã liên kết lại với nhau tạo thành nhóm chăn nuôi với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong quá trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gà, cùng nhau kết nối mua vật tư đầu vào và hỗ trợ nhau trong việc tiêu thụ sản phẩm. Từ đó cho thấyđây là một hướng đi đúng, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo tâm lý cho bà con vùng miền núi yên tâm phát triển sản xuất.

THU HIỀN

Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI