Thiến và thụ tinh vật nuôi – NXB Lao động Hà Nội

[junkie-button url=”http://url.channuoi.com.vn/l” style=”red” size=”small” type=”round” target=”_blank”] TẢI VỀ TẠI ĐÂY [/junkie-button]

Nội dung:

Phần 1. Thiến gia súc, gia cầm
Lợi ích của việc thiến gia súc, gia cầm
Các yêu cầu để tiến hành thiến gia súc, gia cầm
Cách thiến trầu bò
Cách thiến ngựa
Cách thiến lợn
Cách thiến dê
Cách thiến thỏ
Cách thiến gà
Thiến gia súc đực bằng hóa chất
Xử lý những biến chứng sau khi thiến

Phần II. Thụ tinh nhân tạo
I. Thụ tinh nhân tạo cho lợn
1. Kỹ thuật
1.1. Tiêu chuẩn chọn lợn để lấy tinh
1.2. Huấn luyện lợn đực nhảy giá
1.3. Kỹ thuật lấy tinh lợn
1.4. Những điều cần chú ý khi lấy tinh lợn đực
2. Yêu cầu chất lượng tinh dịch
3. Bảo tồn tinh dịch
4. Dẫn tinh cho lợn nái
5. Chẩn đoán chửa ở lợn

II. Thụ tinh nhân tạo cho bò
1. Huấn luyện lấy tinh bò
2. Kỹ thuật
Lấy tinh
Chất lượng tinh dịch
Bảo tồn tinh dịch
3. Dẫn tinh
4. Chẩn đoán chữa ở bò

III. Thụ tinh nhân tạo cho trâu
1. Huấn luyện lấy tinh trâu
2. Kỹ thuật lấy tinh trâu
3. Chất lượng tinh dịch trâu
4. Bảo quản tinh dịch trâu
5. Dẫn tinh
6. Chẩn đoán chửa ở trâu

IV. Thụ tinh nhân tạo ngựa
1. Huấn luyện lấy tinh ngựa
2. Lấy tinh ngựa
3. Yêu cầu chất lượng tinh dịch ngựa
4. Bảo quản tinh dịch ngựa
5. Dẫn tinh
6. Chẩn đoán chửa ở ngựa

V. Thụ tinh nhân tạo dê, cừu
1. Huấn luyện lấy tinh dê, cừu
2. Lấy tinh dê, cừu
3. Yêu cầu chất lượng tinh dịch dê, cừu
4. Bảo quản tinh dịch dê, cừu
5. Dẫn tinh
6. Chẩn đoán chửa ở dê, cừu

VI. Thụ tinh nhân tạo cho gia cầm
1. Cấu tạo sinh dục của gia cầm, thủy cầm
2. Dụng cụ hứng tinh
3. Phương pháp lấy tinh gia cầm, thủy cầm
4. Tần số và thời điểm lấy tinh gia cầm, thủy cầm
5. Yêu cầu chất lượng tinh dịch gia cầm, thủy cầm
6. Bảo quản tinh dịch gia cầm, thủy cầm
7. Dẫn tinh cho gia cầm, thủy cầm

[junkie-button url=”http://url.channuoi.com.vn/l” style=”red” size=”small” type=”round” target=”_blank”] TẢI VỀ TẠI ĐÂY [/junkie-button]

Tải về miễn phí tại đây: https://freedownload.vn/thien-va-thu-tinh-vat-nuoi-nxb-lao-dong-ha-noi.html

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI