Tổng hợp giá cả thị trường chăn nuôi ngày 02/07/2019

Tổng hợp giá cả thị trường chăn nuôi ngày 02/07/2019

1. Giá lợn giống:
– Lợn giống siêu nạc: 500.0000-600.000 đ/con
– Lợn giống áp siêu: 300.000 -400.000 đ/con

2. Giá lợn thịt
– Lợn thịt siêu nạc: 38.000 đ/kg
– Lợn thịt áp siêu: 35.000 đ/kg

3. Giá gia cầm giống

– Giống gà lông màu: 15.000 đ/con

– Vịt giống Super: 18.000 đ/con

– Ngan giống: 32.000 đ/con

4. Giá gia cầm thịt
– Ngan thịt: 52.000-53.000 đ/kg
– Vịt thịt Super: 37.000-38.000 đ/kg
– Gà thịt lông màu: 60.000 đ/kg

5. Giá trứng
– Trứng vịt: 1.700 đ/quả
– Trứng gà Ai Cập: 1.800-1.900 đ/quả
– Trứng gà đỏ: 1.500-1.600 đ/quả

Team channuoi.vn Tổng hợp

Kết nối với Chăn nuôi VN:

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI