Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới

Các 10 công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới cùng nhau sản xuất hơn 135 triệu tấn (MMT) của thức ăn và đóng trụ sở khắp nơi trên thế giới:

CP Group: 27.65 mmt
New Hope Group: 20 mmt
Cargill: 17.9 mmt
Land O’Lakes: 13.5 mmt
Wen’s Food Group: 12 mmt
BRF: 10.5 mmt
Tyson Foods: 10 mmt
ForFarmers N.V.: 9.3 mmt
East Hope Group: 7.6 mmt
JA Zen-Noh: 7.2 mmt

Nguồn: Wattagnet

Kết nối với chúng tôi!
Fanpage Chăn nuôi VN: https://www.facebook.com/channuoisvn
Hội chăn nuôi vịt đẻ: https://www.facebook.com/groups/channuoivitde
Youtube Chăn nuôi VN: https://www.youtube.com/@channuoivn