Trong nước còn bao nhiêu liều vacxin lở mồm long móng?

Theo cập nhật thống kê của Cục Thú y, đến ngày 23/12/2017, tại các kho của các công ty nhập khẩu vacxin LMLM, số lượng vacxin còn khoảng 8,7 triệu liều các loại.

Trong đó: Cty NAVETCO nhập khẩu từ Merial (Pháp): 1,8 triệu liều vacxin đơn giá type O; 1,3 triệu liều vacxin nhị giá type O và A; 600 nghìn liều vacxin tam giá type O, A và Asian 1.

Cty VETVACO nhập khẩu từ Merial (Pháp): 1,4 triệu liều đơn giá type O; và 1,6 triệu liều nhị giá type O và A.

Cty Cổ phần thuốc thú y AMAVET: 2,0 triệu liều vacxin đơn giá type O từ Argentina đang đợi kết quả kiểm nghiệm chất lượng (thời gian khoảng 60 ngày).

Ngoài ra, số vacxin dự kiến nhập khẩu trong quý I năm 2019 là 3,5 triệu liều vacxin LMLM các loại (bao gồm: Cty NAVETCO dự kiến nhập 2,7 triệu liều vacxin đơn giá type O; Cty VETVACO dự kiến nhập 0,8 triệu liều vacxin đơn giá type O).

Cũng theo Cục Thú y, nguy cơ phát sinh các ổ dịch trên đàn gia súc chưa được tiêm phòng vacxin LMLM hoặc đàn gia súc khỏe mạnh được vận chuyển đến vùng có ổ dịch cũ là rất cao.

Các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt để, đặc biệt các địa phương có dự án cung ứng con giống gia súc, xóa đói giảm nghèo cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vacxin LMLM, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch; đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thông báo của Cục Thú y về lưu hành virus LMLM và khuyến cáo sử dụng vacxin năm 2018 (Công văn số 1635/TY-DT ngày 17/7/2018) để tổ chức mua đúng loại vacxin phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

ĐỒNG THÁI

Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI