Video: Bán lợn siêu nạc tại trang trại Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Video: Bán lợn siêu nạcå tại trang trại Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI