Video: Đàm đạo chăn nuôi vịt bơ giá 36, giống 10.000 VNĐ/con

Giá giống 10.000 VNĐ/con

Cám gà 1 giá 300.000 VNĐ/bao
Cám vịt 1 giá 240.000 VNĐ/bao
Cám vịt 2  giá 220.000 VNĐ/bao

Giá vịt 30 lợi nhuận đạt ~ 9.600.000 VNĐ
Giá vịt 31 lợi nhuận đạt ~ 12.935.000 VNĐ
Giá vịt 32 lợi nhuận đạt ~ 16.270.000 VNĐ
Giá vịt 33 lợi nhuận đạt ~ 19.605.000 VNĐ
Giá vịt 34 lợi nhuận đạt ~ 22.940.000 VNĐ
Giá vịt 35 lợi nhuận đạt ~ 26.275.000 VNĐ
Giá vịt 36 lợi nhuận đạt ~ 29.610.000 VNĐ
Giá vịt 37 lợi nhuận đạt ~ 32.945.000 VNĐ
Giá vịt 38 lợi nhuận đạt ~ 36.280.000 VNĐ
Giá vịt 39 lợi nhuận đạt ~ 39.615.000 VNĐ
Giá vịt 40 lợi nhuận đạt ~ 42.950.000 VNĐ
Giá vịt 41 lợi nhuận đạt ~ 46.285.000 VNĐ
Giá vịt 42 lợi nhuận đạt ~ 49.620.000 VNĐ
Giá vịt 43 lợi nhuận đạt ~ 52.955.000 VNĐ
Giá vịt 44 lợi nhuận đạt ~ 56.290.000 VNĐ
Giá vịt 45 lợi nhuận đạt ~ 59.625.000 VNĐ

[junkie-button url=”https://channuoi.com.vn/wp-content/uploads/2021/03/FileHachToanVitBo.xlsx” style=”red” size=”large” type=”round” target=”_blank”] TẢI VỀ FILE HẠCH TOÁN VỊT BƠ [/junkie-button]

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI