Video Youtube

Video Chăn nuôi gà

  • Phun vaccine phòng bệnh cho gà – https://www.youtube.com/watch?v=3rlhpcciDLo
  • Bệnh thương hàn trên gà – Salmonelloses – https://www.youtube.com/watch?v=suYzwmdq7lU
  • Bệnh Gout trên gà (Visceral Gout) – https://www.youtube.com/watch?v=kQd7jEHxrWU

 

Video chăn nuôi heo:

  • Tiêu chí chọn lợn đực giống tốt – https://www.youtube.com/watch?v=edpdQZWXJUI