Vịt bầu lai xuất giá 50, giữ đầu con, lãi 34 triệu/1.000 vịt

Vịt bầu lai xuất giá 50, giữ đầu con, siêu lãi 34 triệu/1.000 vịt
Giá vịt 30 lỗ -11.330.000
Giá vịt 31 lỗ -9.050.000
Giá vịt 32 lỗ -6.770.000
Giá vịt 33 lỗ -4.490.000
Giá vịt 34 lỗ -2.210.000
Giá vịt 35 lãi: 70.000
Giá vịt 36 lãi: 2.350.000
Giá vịt 37 lãi: 4.630.000
Giá vịt 38 lãi: 6.910.000
Giá vịt 39 lãi: 9.190.000
Giá vịt 40 lãi: 11.470.000
Giá vịt 41 lãi: 13.750.000
Giá vịt 42 lãi: 16.030.000
Giá vịt 43 lãi: 18.310.000
Giá vịt 44 lãi: 20.590.000
Giá vịt 45 lãi: 22.870.000
Giá vịt 46 lãi: 25.150.000
Giá vịt 47 lãi: 27.430.000
Giá vịt 48 lãi: 29.710.000
Giá vịt 49 lãi: 31.990.000
Giá vịt 50 lãi: 34.270.000
Giá vịt 51 lãi: 36.550.000
Giá vịt 52 lãi: 38.830.000
Giá vịt 53 lãi: 41.110.000
Giá vịt 54 lãi: 43.390.000
Giá vịt 55 lãi: 45.670.000
Giá vịt 56 lãi: 47.950.000
Giá vịt 57 lãi: 50.230.000

Kết nối với chúng tôi!
Fanpage Chăn nuôi VN: https://www.facebook.com/channuoisvn
Hội chăn nuôi vịt đẻ: https://www.facebook.com/groups/channuoivitde
Youtube Chăn nuôi VN: https://www.youtube.com/@channuoivn