Tags: bệnh trên gà

Bệnh ORT trên gà

Trong thời gian gần đây bệnh ORT được quan tâm đến nhiều bên cạnh CRD hay ILT, Bệnh có nhiều biểu hiện giống nhau, gây khó khăn tỏng việc chẩn đoán và điều trị. Bệnh ORT – là bệnh do vi khuẩn Ornithobacterium Rhinotracheale gây ra. Vi khuẩn tác động trực tiếp lên đường hô…

Viêm màng não màng não trên gà

I. Nguyên nhân bệnh Bệnh viêm não tủy và màng não là bệnh truyền nhiễm ở gà. Bệnh có tên khoa học là Encephalomyelitis infectiosa avium- EA hoặc Avian infectious encephalomyelitis- AE. Do một loại Adeno Picorma virus gây ra (AEV). II. Dịch tễ bệnh – Bệnh có thể mắc  ở mọi lứa tuổi  trên…

Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm – ILT

I. Nguyên nhân bệnh: Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm – Infections laryngotracheitis – ILT là bệnh do virus thuộc nhóm Herpes gây ra. Virus này chỉ có 1 Serotype nhưng độc lực của virus lại khác nhau giữa các chủng phân lập được. Virus phát triển nhanh trong phôi gà, nhưng cũng bị tiêu…

Bệnh viêm khớp do Reovirus trên gà

I. Nguyên nhân bệnh viêm khớp do Reovirus Bệnh viêm khớp do Reovirus là tình trạng viêm ở khớp do nhiễm virus. Các biểu hiện ở khớp. Chủ yếu xảy ra trên gà thịt Reovirus bị thải ra phân và có thể làm nhiễm bẩn vỏ trứng. Việc truyền bệnh cho gà dễ mắc bệnh được thực…

Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm – IB

I. Nguyên nhân bệnh viêm phế quản truyền nhiễm: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm – Infectious Bronchitis – IB là bệnh do Corona virus (ARN virus) gây ra. Bệnh IB gây thiệt hại kinh tế rất lớn, bệnh xảy ra quanh năm và trên mọi lứa tuổi ở gà, với tỷ lệ mắc bệnh 50…