Giá gà trắng ngày 05/10/2023

Giá gà trắng ngày 05/10/2023

Biểu 3.0kg giá 35.500 vnđ/kg

Giá giống: 12.000 vnđ/con

Giá cập nhập tại trại Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội