Bài viết mới nhất.

Mebipha: HEPASOL B12 (CÁ)

DUNG DỊCH UỐNG BỔ TRỢ GAN TỤY THÀNH PHẦN Inositol* (min)…………. 20.000 mg Sorbitol* (min)………….…
MEBI-SULTRIM (CÁ)

ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT – NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT CÔNG THỨC Trimethoprime….40.000mg Sulphamethoxazole…..200.000mg Tá…