Bài viết mới nhất.

MEBI-SULTRIM (CÁ)

ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT – NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT CÔNG THỨC Trimethoprime….40.000mg Sulphamethoxazole…..200.000mg Tá…