Category: Tài liệu

Sổ tay: Kỹ thuật nuôi giun quế

Mô hình nuôi giun quế hiện nay được xem là mô hình mang lại nhiều lợi ích cho người nuôi và đặc biệt là phù hợp với điều kiện của rất nhiều hộ gia đình nông thôn. Việc ứng dụng thành công các mô hình sẽ giúp người nông dân: • Nuôi giun quế từ…

Giáo trình: Giải phẫu sinh lý vật nuôi

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp của nước ta trong thời gian tới. Những người tham gia vào hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm cần được đào tạo để họ có những kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề cần thiết.  Giáo trình sơ…